Wat weten we van de slag van Waterloo?

Wat weten we van de slag van Waterloo?

Zevende Coalitie

In 1814 was Napoleon verbannen naar Elba, maar hij keerde 1 maart 1815 weer terug en installeerde zich opnieuw als keizer. Zijn oude vijanden konden zich dit niet verkroppen en verklaarde hem vogelvrij. Ze besloten Napoleon opnieuw aan te vallen Ze vormden de Zevende Coalitie. Deze Coalitie bestond uit twee legers, een Pruisisch leger, aangevoerd door Blüchner en een coalitie van Britse, Nederlands/Belgische en Hannoverse troepen aangevoerd door Wellington.

Deze enorme legermachten verzamelden zich in de Zuidelijke Nederland om Frankrijk op 1 juli 1815 binnen te vallen. Napoleon besloot ze voor te zijn en trok op 14 juni de grens van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden over bij Charleroi. Hij hoopte de twee legers uiteen te drijven en ze apart te kunnen vernietigen maar dat mislukte grotendeels. Er vinden veel gevechten plaats met grote verliezen, maar de ultieme veldslag (de slag bij Waterloo) vindt plaats in de stromende regen tussen 70.00 Franse soldaten en minstens zoveel soldaten van de Zevende Coalitie.

De slag bij Waterloo

Door de hevige regenval liet Napoleon op 18 juni 1815 pas tegen het middaguur de aanval openen. Een grote massa Franse infanterie viel de geallieerde linkervleugel aan en dreigde door te breken. Een tegenaanval op de flanken door de Britse cavalerie dreef ze echter op de vlucht. Op dat moment arriveerden het Pruisische leger om het Britse leger te helpen.

De Britten stelden zich op in verdedigende vierkanten. Dit bleek een goede strategie in de slag bij Waterloo want ze bezweken niet onder de druk van de herhaalde aanvallen. In een allerlaatste poging beval Napoleon zijn laatste reserves van de keizerlijke garde op te rukken om het tij te keren. Maar de Nederlandse reserves wisten deze aanval te weerstaan. Het Franse leger sloeg op de vlucht.

Sint-Helena

Napoleon ontsnapte uit de strijd, maar moest zich toch overgeven. Hij werd verbannen naar het eiland Sint-Helena, waar hij zes jaar later stierf. Deze hele veldslag bij Waterloo is heel knap nagespeeld op 19 en 20 juni 2015. Het geeft een enorm goed beeld hoe de omstandigheden waren in die tijd in het leger en welke strategische beslissingen van belang zijn met zo’n enorme omvang aan mensen die voor je vechten.